top of page
3.png

העברת הודעות בין העובדים

6.png

 WEB מוסכית

2.png

הצגת פרטי הלקוח וכרטיס העבודה

1.png

כניסה למערכת מוסכית web

5.png
4.png

מחולל דוחות בגרירה

קבלת רכב לקוח באייפד וביצוע בדיקה משוטפת

כלי ניהולי חדש לקבלת לקוחות מרכז השרות באמצעות אייפד לקיצור זמן קבלת רכב הלקוח לטיפול ולביצוע בדיקה משותפת של יעוץ השרות עם הלקוח. בגמר הבדיקה המשותפת החתמת הלקוח על טופס קבלת רכב והצעת המחיר על גבי האייפד ושחרור הלקוח ללא צורך לכניסה למשרד הקבלה. התהליך בקבלת הלקוח וביצוע הבדיקה המשותפת באמצעות האייפד כדלקמן:

הצגת רשימת המוזמנים

פתיחת טופס לקבלת רכב ועדכון נתוני חובה.

אימות פרטי הלקוח ועדכון פרטי הלקוח.

קבלת התראות לביצוע קמפיין, רכב בהסכם.

סימון ליקיים ל-14 בדיקות חובה לרכב.

סימון פגיעות ברכב לשריטות, מעיכות ושברים.

צילום הרכב קדימה אחורה ימין ושמאל.

הצגת טופס קבלת רכב צבעוני ללקוח.

החתמת הלקוח על טופס קבלת הרכב.

החתמה על הצעת מחיר שהוכנה בעוד מעוד.

שחרור הלקוח.

צילום מסך 2020-01-20 ב-9.45.29.png
צילום מסך 2020-01-20 ב-9.45.12.png
צילום מסך 2020-01-20 ב-9.45.56.png

את המשך התהליך לקבלת הרכב יתבצע במשרד ע"י יעוץ השירות בעמדת מחשב רגילה. תתבצע פתיחת כרטיס עבודה ישירות מרשימת הרכבים שהתקבלו בעזרת האייפד. ​

 

בעמדת המחשב במשרד יהיה ניתן להציג את טופס קבלת הכולל את חתימת הלקוח הרכב ולהדפיסו לפי הצורך, כנ"ל את הצעת המחיר. הצגת תמונות הרכב בגודל מלא. דווח חדש - בדוח מדדים - בקסם השירות – לביצוע בדיקה משותפת באמצעות האייפד ע"י יועצי השרות.

דרישות חומרה

אייפד עם מערכת הפעלה IOS של חברת אפל, זיכרון פנימי RAM של 1GB ומעלה.

התקנת רכזת אלחוטית המחוברת לרשת הפנימית של מרכז השירות

להורדה מהחנות של אפל 

apple 02.png

מוסכית APP

אפלקציה לביצוע פעולת ממכשיר נניד מהשטח ללא ביצוע התקנה מיוחדת למערכות הפעלה אנדרואיד ו-IOS

יתרונות המערכת:

פתיחת כרטיס עבודה מכונאות ואו פחחות.

הצגת היסטוריה לרכב.

מעקב כרטיסים בעבודה.

הצגת מצב קופה למנהל.

העלאת תמונות ושייך לכרטיס העבודה.

העברת הודעות CRM ישירות ותזכורות לכרטיס העבודה.

Layer 7.png

קסם השרות

תוכנית קסם השרות הינה תהליך לשיפור רמת השירות במרכזי שירות לרכב ובמגמה לשמר את לקוחות מרכז השירות ובסופו של התהליך צפי להגדלת ההכנסות.

תהליך זה יושם במערכת התוכנה מוסכית 2020 ובהתאם לדרישות התקן הארופאי. כדי לעמוד בדרישות קסם השרות פותחו מודולים ומערכת חדשות להשלמת התהליך, הענקת כלים  מתאימים למנהל מרכז השרות להשגת היעדים הנדרשים מהתוכנית.

סרטון הדגמה אופק פתרונות

מוסכית web
מחולל דוחות בגרירה
קבלת רכב באייפד
מוסכית APP
אופק פתרונות
קסם השרות
bottom of page