top of page

בדיקות קניה לרכב

​מערכת ממוחשבת לבדיקות קניה לרכב הכוללת:

עמדת משרד לפתיחת בדיקת קניה.

done-tick.png

עמדת בדיקה במכון.

done-tick.png

קריאת תוצאות ממכשור של היצרן MAHA

done-tick.png

רשימת בדיקות מפורט / רשימת יצרנים ודגמים.

done-tick.png

טופס קבלת רכב לבדיקת קניה.

done-tick.png
waireframe.png
waireframe02.png

טופס בדיקה המרכז את הליקיים שאובחנו.

done-tick.png

מתן ציון משוכלל לבדיקת הרכב כולל גרף מפורט.

done-tick.png

היסטורית בדיקות כולל הוצעת העתקים לבדיקה. אפשרות חיבור באונליין למשרד התחבורה לקבלת פרטי רכב מלאים (דרוש אישור 300 ממשרד התחבורה).

done-tick.png

אפשרות שילוב מודול קופה.

done-tick.png

העברת תנועות למערכת הנ"חש חיצונית

done-tick.png
bottom of page