מועדון לקוחות

waireframe03.png

מועדון לקוחות

מודול חדש להתממשקות למערכת מועדון לקוחות של חברת SimplyClub

חיסכון רב של שעות עבודה וכוח אדם מאחר ואין צורך בהקלדת נתונים ידנית במערכת המועדון.

done-tick.png

פתיחה חבר מועדון חדש ממערכת מוסכית ללא צורך להיכנס למערכת הניהול של SinplyClub

done-tick.png

כל שינוי בפרטי חבר מועדון במוסכית, כתובת, טלפונים, דואר אלקטרוני יעדכנו בזמן אמת במועדון הלקוחות.

done-tick.png

שידור פרטי רכב למועדון, מספר רישוי, יצרן, דגם, שנת יצור, תאריך מסירה ,מד אוץ אחרון, תאריך זימון לטיפול הבא ותאריך חידוש ביטוח.

done-tick.png

שידור תאריך זימון הבא למועדון בזמן הכנה לזימון לקוחות במערכת מוסכית.

done-tick.png

כל שינוי שיבוצע בפרטי רכב הלקוח ישודר בזמן אמת למועדון.

done-tick.png

אין צורך בהקלדה ידנית של עסקאות חדשות, יבוצע שידור עסקאות בזמן אמת למועדון הלקוחות. שידור חשבוניות מוסכית מפורט הכולל:  חלקים עבודות ועבודות חוץ.

done-tick.png

הצטרפות וחידש חברות יתבצע דרך מערכת מוסכית כולל דווח על המחלקה והעובד שמכר את כרטיס המועדון.

done-tick.png

הצגת מצב חבר מועדון כולל ההנחות שנצברו ותוקף החברות.

done-tick.png

אפשרות מתן הטבות גם בהצעת מחיר.

done-tick.png

אפשרות מתן הטבות גם ב-SLA.

done-tick.png

העברת מידע באופן רציף למועדון גם לפעולות מועדון שבוצעו במצב  Off Line(אין קו אינטרנט): שידור עסקאות, שינוי פרטי לקוח, שידור תאריך זימון הבא.

done-tick.png
waireframe04.png