כול הזכויות שמורות לאייל פתרונות תוכנה בע"מ © 

בדיקות קניה לרכב

​מערכת ממוחשבת לבדיקות קניה לרכב הכוללת:

 • עמדת משרד לפתיחת בדיקת קניה.

 • עמדת בדיקה במכון.

 • קריאת תוצאות ממכשור של היצרן MAHA

 • רשימת בדיקות מפורט / רשימת יצרנים ודגמים.

 • טופס קבלת רכב לבדיקת קניה.

 • טופס בדיקה המרכז את הליקיים שאובחנו.

 • מתן ציון משוכלל לבדיקת הרכב כולל גרף מפורט.

 • אפשרות שייוך תמונה הרכב בטופס הבדיקה.

 • היסטורית בדיקות כולל הוצעת העתקים לבדיקה.

 • אפשרות חיבור באונליין למשרד התחבורה לקבלת פרטי רכב מלאים (דרוש אישור 300 ממשרד התחבורה).

 • אפשרות שילוב מודול קופה.

 • העברת תנועות למערכת הנ"חש חיצונית

טופס ריכוז תוצאות

טופס ריכוז אחיד