כול הזכויות שמורות לאייל פתרונות תוכנה בע"מ © 

קבלת רכב לקוח וביצוע בדיקה משוטפת

כלי ניהולי חדש לקבלת לקוחות מרכז השרות באמצעות אייפד לקיצור זמן קבלת רכב הלקוח לטיפול ולביצוע בדיקה משותפת של יעוץ השרות עם הלקוח.

בגמר הבדיקה המשותפת החתמת הלקוח על טופס קבלת רכב והצעת המחיר על גבי האייפד ושחרור הלקוח ללא צורך לכניסה למשרד הקבלה.          

 התהליך בקבלת הלקוח וביצוע הבדיקה המשותפת באמצעות האייפד כדלקמן:

 

 • הצגת רשימת המוזמנים

 • פתיחת טופס לקבלת רכב ועדכון נתוני חובה.

 • אימות פרטי הלקוח ועדכון פרטי הלקוח.

 • קבלת התראות לביצוע קמפיין, רכב בהסכם.

 • סימון ליקיים ל-14 בדיקות חובה לרכב.

 • סימון פגיעות ברכב לשריטות, מעיכות ושברים.

 • צילום הרכב קדימה אחורה ימין ושמאל.

 • הצגת טופס קבלת רכב צבעוני ללקוח.

 • החתמת הלקוח על טופס קבלת הרכב.

 • החתמה על הצעת מחיר שהוכנה בעוד מעוד.

 • שחרור הלקוח.

את המשך התהליך לקבלת הרכב יתבצע במשרד ע"י יעוץ השירות בעמדת מחשב רגילה. תתבצע פתיחת כרטיס עבודה ישירות מרשימת הרכבים שהתקבלו בעזרת האייפד.

בעמדת המחשב במשרד יהיה ניתן להציג את טופס קבלת הכולל את חתימת הלקוח הרכב ולהדפיסו לפי הצורך, כנ"ל את הצעת המחיר. הצגת תמונות הרכב בגודל מלא.

דווח חדש - בדוח מדדים - בקסם השירות – לביצוע בדיקה משותפת באמצעות האייפד ע"י יועצי השרות.   

 

דרישות חומרה : 

 - אייפד עם מערכת הפעלה IOS של חברת אפל, זיכרון פנימי RAM של 1GB ומעלה.

 -התקנת רכזת אלחוטית המחוברת לרשת הפנימית של מרכז השירות

 

 להורדת מחנות אפל :