כול הזכויות שמורות לאייל פתרונות תוכנה בע"מ © 

מערכת התוכנה חשבונות 2020 נועדה לביצוע הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה. המערכת מאפשרת לבצע רישום פקודות יומן ידניות ואו קליטה פקודות יומן ממערכות חיצוניות, הפקת מאזני בוחן, כרטסות, דוחות מ.ע.מ, תזרים והתאמות בנקים.
 

 

מאפיינים עיקריים:

 

פקודות יומן 

 

 • קליטת פקודות יומן

 • הדפסת פקודות יומן

 • עיבוד פקודת יומן

 • קליטת פקודת יומן (יומן זר)

 

כרטיסי חשבון

 

 • כרטיס חשבון פתיחה שינוי / ביטול

 • הצגת יתרות ותנועה (כרטיסי חשבון)

 • תיקון פרטי תנועה בכרטיס

 • פרטי ספקים לניכוי במקור

 • מעבר סוף שנה 

 

התאמות בנקים 

 

 • קליטת דף בנק

 • התאמה

 • דוח התאמות

 • הצגת דפי בנק לאחר התאמה

 • ביטול התאמה

 

מאזנים 

 

 • דוח מאזן בוחן

 • דוח מאזן בוחן תקופתי

 • דוח מאזן בוחן משוערך

 • דוח יתרות

 • דוח כרטסת

 •  

מחולל דוחות 

 

 • דוח מ.ע.מ

 • דוח רווח והפסד

 • דוח חישובי ריבית

 •  

הגדרות 

 •  

 • מטבעות

 • סוגי פעולה

 • קבוצות ותתי קבוצה 

חשבונות 2020